Inscripcions


PICA-CLUBS

Les inscripcions a la cursa popular de dissabte 22 de setembre es realitzaran tal i com s'explica a aquesta pàgina.


ULTRALLARGA I COPA CATALANA

Les inscripcions a la cursa de diumenge 23 de setembre (Campionat de Catalunya d'Ultrallarga i Copa Catalana) es tramitaran a través de la web de la Federació de Curses d'Orientació de Catalunya (FCOC) http://www.orientacio.cat. El termini d'inscripcions sense recàrrec finalitza el divendres 14 de setembre de 2012.

No es podran fer inscripcions del dissabte 15 al dissabte 22 de setembre. Només s'acceptaran inscripcions el mateix dia de la cursa, amb el recàrrec corresponent.

Tots els inscrits hauran d’estar federats a la FCOC o a la FEEC (modalitats C, D o E). En cas contrari caldrà fer-se una llicència temporal el mateix dia de cursa, per la qual cosa es necessita el número de DNI complet i la data de naixement. Els federats FEEC hauran d'enviar la llicència escanejada per correu electrònic o bé presentar-la el dia de la cursa, sinó se’ls cobrarà igualment la llicència temporal.

Les inscripcions no es consideraran realitzades fins que no es realitzi el pagament mitjançant transferència al compte corrent del Club d'Orientació de la UPC 2100-3006-96-2107075132 (La Caixa), tot indicant el codi proporcionat en fer la inscripció per la web o el nom del club. Els pagaments formalitzats més tard del dilluns 17 de setembre també es consideraran inscripcions fora de termini i hauran d’abonar el recàrrec corresponent.

Preus de la cursa:SPORTIDENT

El sistema de cronometratge del Campiont de Catalunya d'Ultrallarga 2012 13ªCursa Copa Catalana 2012 serà amb Sportident en totes les categories (excepte Correxic).
  • Categories d'Iniciació Adults, Iniciació Nens, Encintat, HD10: L'organització facilitarà gratuïtament una pinça en préstec a totes les persones que no disposin d'una pinça sportident.
  • Categories oficials: Les persones que no disposin d'una pinça sportident, podran llogar-ne una abonant 6 € en concepte de lloguer, que caldrà afegir a la quota d'inscripció a l'hora de realitzar el pagament.
Per recollir les pinces llogades o deixades en préstec, caldrà adreçar-se a la zona d'inscripcions el mateix dia de la cursa. Com a fiança de la pinça caldrà deixar el DNI, que serà retornat al finalitzar la cursa, un cop es retorni la pinça a l'organització


Per qualsevol consulta sobre les inscripcions us podeu adreçar via correu electrònic a clubupc@gmail.com.