Informació tècnica

DISTÀNCIES I DESNIVELLS

 

Categoria Distància (km) Desnivell (m) Controls Escala
D10 2,1 50 10 1:7500
D12 2,5 60 11 1:7500
D14 2,9 115 15 1:10000
D16 3,7 165 12 1:10000
D18 3,8 210 11 1:10000
D20 5,1 270 13 1:10000
D21A 5,1 270 13 1:10000
D21B 3,7 165 12 1:10000
DS 10,0 645 29 1:15000
D35 6,6 345 14 1:10000
D40 3,8 180 12 1:10000
D45 3,8 210 11 1:10000
D50 3,1 135 12 1:10000
H10 2,1 50 10 1:7500
H12 2,5 60 11 1:7500
H14 2,9 115 15 1:10000
H16 3,7 165 12 1:10000
H18 5,1 270 13 1:10000
H20 7,8 465 18 1:10000
H21A 7,8 465 18 1:10000
H21B 4,2 185 13 1:10000
HS 12,8 750 34 1:15000
H35 9,1 530 19 1:10000
H40 6,6 345 14 1:10000
H45 5,3 250 15 1:10000
H50 3,8 210 11 1:10000
Iniciació Adults 4,0 205 16 1:10000
Iniciació Nens 2,1 50 10 1:7500
Encintat 3,1 30 10 1:7500
Correxic Poqueta Gens Poquets  ---


TERRENY

El terreny està format principalment per boscos de pi amb bona penetrabilitat en algunes zones i navegabilitat més lenta per boscos més espessos o la presencia de sotabosc –principalment boix. Una altra part del terreny està formada per prats de pastura, on la velocitat de cursa es podrà veure incrementada. El relleu estarà caracteritzat per vessants uniformes en algunes zones, i en altres per força detall de vaguades i solcs d’erosió molt similars els uns dels altres, conformant zones més tècniques.

MAPA

Mapa escala 1:15.000, 1:10.000 i 1:7.500 segons categoria amb equidistància 5m realitzat el 2008 pel cartògraf Valentin Vladimirov, de l'escola russa (mapa base: Cartomaya), i actualitzat el juliol de 2012 pel club UPC-O. Alguns camins marcats al mapa costen de distingir degut a l’herba alta, o al tractar-se de camins de deforestació que van desapareixent. En canvi n'hi ha d’altres que van apareixent pel pas del bestiar, o pels propis treballs de deforestació que es duen a terme periòdicament en la zona. Us mostrem tot seguit uns fragments del mapa de la cursa, on es pot apreciar tant les zones obertes com les zones de bosc amb força detall en el relleu.CIRCUITS i TRAÇATS

Es recorda a tots els participants en la categoria masculina del Campionat de Catalunya d’Ultra-llarga distància 2012, que el nombre de controls del circuit és de 34, de manera que serà necessària la utilització d’un xip SportIdent amb la suficient capacitat. De la mateixa manera es recorda que en la categoria femenina, el nombre de controls del circuit és de 29; queda a l’elecció de les participants el tipus de xip SportIdent a utilitzar.
 
S’han tret les línies elèctriques de totes les categories excepte per Iniciació Adults, Iniciació Nens, Encintat, HD10, HD12 i HD14, per fer els traçats més tècnics. Hi haurà diferents avituallaments líquids al llarg de la cursa, que estaran degudament indicats en el mapa.

TALLATS DE PEDRA I TERRA

Durant el transcurs de la cursa i especialment en circuits llargs us podeu arribar a trobar grans tallats, tant de pedra com de terra. Tots ells estan marcats en el mapa. Tot i això, aneu amb cura i eviteu zones perilloses.
 

ROQUES

Algunes roques del terreny són més visibles per una banda que per l’altra, degut al pendent i a la vegetació. D’altres queden una mica amagades darrera de branques i matolls.


 

BRANQUES

Es habitual l’activitat de desforestació en la zona, la qual cosa pot implicar l’aparició de branques pel terra que dificulten l’avanç i poden ser perilloses pels turmells. Aneu amb molt de compte. A més, pot provocar l’aparició de nous camins en pocs dies.
 

 

PASSOS OBLIGATS

No s’han definits passos obligats pels corredors durant la cursa. Tot i això es recomana especialment a tots els participants que hagin de creuar el riu, que utilitzin els diferents ponts indicats corresponentment el mapa. Tot corredor que creui el riu per un altre punt, ho farà sota la seva responsabilitat.
 

ZONES PERILLOSES

S’adverteix a tot els corredors de l’existència d’una zona perillosa en el quadrant nord-oest del mapa, degut a la presència d’un tallat de grans dimensions. La zona en qüestió està convenientment indicada en el mapa amb la corresponent simbologia.
 
També s’adverteix als corredors de la presència de diferents rasses en el traçat d’atac de la fita 200, que poden ser de difícil detecció degut a l’alçada de l’herba. És per això que es recomana tenir precaució en la part final de l’atac a la fita 200.
 

FILATS (ATENCIÓ: MOLT IMPORTANT!!!)

Al terreny hi ha molts filats, tant dins com fora del bosc, alguns d’ells electrificats, que no estan marcats al mapa. Hem encintat molts, sobre tot en les zones per les quals es preveu el pas de corredors, però en queden molts sense encintar. Aneu amb molta precaució. Si en trenqueu algun, en acabar la cursa apropeu-vos per inscripcions i comenteu on l’heu trencat, per poder parlar amb els propietaris i poder-lo arreglar fàcilment.
 

VAQUES

És molt probable la presència de vaques durant la cursa, tan en prats oberts com dins del bosc. Aneu amb cura i respecteu-les a elles i els filats que les envolten.
 

PAS PER META

Tot corredor haurà d'avisar a l'organització en cas de retirada de la competició.

JURAT TÈCNIC

Ester Bonmatí, Santi Guillén, Àngel Pí (controlador) i Carles Domenech (organització)

ORGANITZACIÓ DE LA CURSA

  • CAP DE CURSA: Jordi Azorín
  • EQUIP TRAÇADOR: Joan Mach, Lucas de Feo, Míriam Carretero
  • EQUIP CARTOGRÀFIC: Carles Domènech, Míriam Carretero
  • CONTROLADOR: Àngel Pi